Fantazja polska

Gatunek:Audycja

Fantazja polska w telewizji

Opis programu

Jerzy Maksymiuk W zamyśleniu - Adagio na fortepian i smyczki, wyk. Krzysztof Stanienda- fortepian, Orkiestra Kameralna "Wratislavia", dyr. Jan Stanienda; Paweł Szymański Miserere na głosy i instrumenty, wyk. Wojciech Myrczek –śpiew solo, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia", Instrumentaliści Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, dyr. Anna Szostak; Feliks Nowowiejski VIII Symfonia na organy op.45, wyk. Julian Gembalski; Edward Pałłasz Dwa sny o życiu i śmierci na orkiestrę kameralną, wyk. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia "Amadeus", dyr. Agnieszka Duczmal; Bartosz Kowalski Lacrimosa na chór a cappella, wyk. Polski Chór Kameralny, dyr. Jan Łukaszewski; Witold Lutosławski Koncert na wiolonczelę i orkiestrę, wyk. Bartosz Koziak - wiolonczela, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyr. Massimiliano Caldi; Andrzej Krzanowski Audycja VI na sopran i kwartet smyczkowy do słów Juliusza Słowackiego, wyk. Agata Zubel - sopran, Kwartet Śląski; Rafał Augustyn Stela na orkiestrę smyczkową, wyk. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia "Amadeus", dyr. Agnieszka Duczmal; Krzysztof Meyer Symfonia przemijającego czasu, wyk. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyr. Gabriel Chmura; Miłosz Bembinow Nokturn na sopran, dzwony, harfę, klawesyn i wiolonczelę do słów Psalmów i II Epodu Horacego, wyk .Joanna Freszel - sopran, Łukasz Piotrowski - dzwony, Zuzanna Elster- harfa, Krzysztof Garstka - klawesyn, Dominik Płociński - wiolonczela; Zbigniew Bargielski Requiem na orkiestrę, wyk. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyr. Wojciech Michniewski; Lidia Zielińska Witraż na orkiestrę smyczkową, wyk. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia "Amadeus", dyr. Agnieszka Duczmal; Roman Palester Monogramy - koncert na głos i fortepian do fragmentów wierszy Kazimierza Sowińskiego, wyk. Henryka Januszewska- sopran, Eugeniusz Knapik - fortepian; Henryk Czyż Canzona di barocco na orkiestrę smyczkową, wyk. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia "Amadeus", dyr. Agnieszka Duczmal