Daleko od domu

Polska 2021

Polska Rada Ekumeniczna działa na rzecz rozwoju dialogu między chrześcijanami różnych wyznań, promuje tolerancję religijną oraz pielęgnuje przyjazne relacje między Kościołami.

Czas trwania:20 min

Kategoria wiekowa:

Gatunek:Dokument/Reportaż

Daleko od domu w telewizji

Opis programu

Polska Rada Ekumeniczna (PRE) jest społecznością Kościołów w niej zrzeszonych. Działa na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnej oraz zbliżenia i pielęgnowania dobrych i przyjaznych stosunków między Kościołami. Swoją działalność prowadzi na wielu polach: organizuje ekumeniczne nabożeństwa, konferencje, obozy i wymiany młodzieżowe, podejmuje akcje charytatywne, prowadzi dialog międzywyznaniowy, współpracuje z mediami oraz realizuje różnorodne projekty. Od listopada 2017 roku PRE prowadzi projekt Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji Gościnny Kościół. Jego celem jest pomoc Kościołom członkowskim PRE w przygotowaniu osób do zaangażowania w pomoc migrantom i uchodźcom przez motywowanie ich do takiego zaangażowania oraz szkolenie w zakresie towarzyszenia (duszpasterskiego) migrantom i uchodźcom. Projekt jest praktycznym wymiarem Przesłania Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców. Zostało ono podpisane 30 czerwca 2016 r. w siedzibie rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie przez przedstawicieli Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski. W ramach projektu organizowane są coroczne ogólnopolskie konsultacje, szkolenia dla multiplikatorów, spotkania informacyjne. W siedzibie PRE działa także specjalny punkt informacyjny, w którym zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje o uchodźcach w Polsce i na świecie. Program o działaniach Polskiej Rady Ekumenicznej na rzecz uchodźców i emigrantów. W reportażu wystąpią księża i wierni z Kościołów należących do PRE, którzy biorą udział w projekcie Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji Gościnny Kościół.