Jak to jest zrobione? Streszczenia odcinków

How It's Made, Kanada 2008

Jak to jest zrobione? w telewizji