Zakazane praktyki Streszczenia odcinków

Forbidden Science, Kanada 2009

Zakazane praktyki w telewizji