Dobre przykłady z terenów górskich marką regionu

Polska 2023

Czas trwania:7 min

Kategoria wiekowa:

Gatunek:Dokument/Cykl reportaży

Dobre przykłady z terenów górskich marką regionu w telewizji

Opis programu

Cykl reportaży ma na celu wsparcie producentów z terenów podgórskich i górskich. Ma przyczynić się do aktywizacji w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi grupami interesariuszy. Przedstawione zostaną produkty charakterystyczne dla różnych regionów górskich i podgórskich oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez produkt górski. Zostanie przedstawiona współpraca pomiędzy jednostkami naukowymi i doradczymi oraz przedsiębiorcami.