Drive Thru History, USA 2005

Streszczenie odcinka

Jezus powraca do swego rodzinnego miasta Nazaretu, gdzie zostaje ostatecznie odrzucony przez lud. Podróżujemy śladami Jezusa w stronę Morza Galilejskiego, gdzie później osiadł w Kafarnaum. Zbadamy ruiny synagogi i domu Piotra w Kafarnaum i pójdziemy po brzegach Morza Galilejskiego, gdzie Jezus wołał rybaków, aby byli Jego pierwszymi uczniami.

Czas trwania:27 min

Gatunek:Serial/Serial dokumentalny

Podróż przez historię w telewizji