Służba całym życiem... Rzecz o Eugeniuszu Wróblu

Polska

Czas trwania:50 min

Kategoria wiekowa:

Gatunek:Film/Film dokumentalny

Służba całym życiem... Rzecz o Eugeniuszu Wróblu w telewizji

Galeria

Służba całym życiem... Rzecz o Eugeniuszu Wróblu () - Film

Opis programu

Film opowiada o Eugeniuszu Wróblu w kontekście jego służby publicznej w oparciu o wywiady, materiały archiwalne i współczesne zdjęcia. Eugeniusz Wróbel (1951 - 2010) początkowo jako wicewojewoda katowicki, a później wiceminister infrastruktury tworzył przestrzeń i warunki dla komunikacji nie tylko samolotów, samochodów czy pociągów, lecz równieżludzi, dla których dobro Śląska i Polski były ważniejsze niż partykularne interesy i polityczny kompromis. Potrafił jednoczyć różne środowiska wokół wspólnych celów. Jego życie pokazuje służbę cywilną i politykę wbrew stereotypom, jaki często kreują media.