Wpisany w gwiazdę Dawida... krzyż

Polska 1997

Ksiądz Romuald Jakub Weksler-Waszkinel jako niemowlę został uratowany z getta w Święcianach na Wileńszczyźnie. Wychowywał się w polskiej rodzinie, nie wiedząc o swoich żydowskich korzeniach.

Czas trwania:30 min

Kategoria wiekowa:

Gatunek:Film/Film dokumentalny

Wpisany w gwiazdę Dawida... krzyż w telewizji

Opis programu

Wychowywał się w rodzinie głęboko wierzących katolików. Zdziwił go więc opór ojca, gdy przed maturą oświadczył, że po jej zdaniu wstąpi do seminarium duchownego. Wbrew postawie ojca, zrealizował swe postanowienie. Przed dopuszczeniem do święceń przełożeni seminarium poinformowali go, że jego metryka jest podrobiona, istnieją zatem wątpliwości, czy jest ochrzczony. Wtedy powróciły odległe wspomnienia z dzieciństwa. Wtedy też, ulegając jego naciskom, matka wyznała mu prawdę. Dowiedział się, że jest Żydem uratowanym z getta w Święcianach na Wileńszczyźnie. Dowiedział się też, że jego żydowska matka błagając późniejszą polską matkę o uratowanie niemowlęcia, zapewniła ją, iż chłopiec w przyszłości zostanie katolickim księdzem. Poczuł się wówczas tak, jakby podświadomie wypełnił jej testament. Po rozpaczliwych poszukiwaniach ziomków w Izraelu i swojej tożsamości, bohater filmu do polskiego imienia i nazwiska dodał imię i nazwisko swojego żydowskiego ojca. Dziś ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel powtarza: "Jestem Żydem od Jezusa; jeśli przeżyłem, to po to, by to głośno mówić". W filmie, nie kryjąc łez wzruszenia, opowiada o swoim dramatycznym losie, zwierza z rozterek i przemyśleń, które doprowadziły go do spokoju wewnętrznego i pewności. I on, katolicki kapłan, zawiesił na szyi gwiazdę Dawida z wpisanym w nią krzyżem, na znak nierozerwalnych więzi łączących obie religie.