Balans bieli

Polska 2024

W programie będą omawiane najważniejsze wydarzenia i procesy społeczne, kulturowe, religijne, polityczne. Prowadzący podejmą próbę ukazania interpretacji różnych zagadnień z perspektywy nauczania Kościoła.

Czas trwania:30 min

Kategoria wiekowa:

Gatunek:Informacje/Program religijny

Balans bieli w telewizji

Galeria

Balans bieli - Program

Twórcy

  • Wojciech Kasprzyk

    Producent

Opis programu

W programie są omawiane najważniejsze wydarzenia i procesy społeczne, kulturowe, religijne, polityczne z próbą ukazania odpowiedzi i interpretacji, jakie daje wobec nich nauczanie Kościoła. Rozmowy o Kościele, przede wszystkim o katolickiej nauce społecznej w kontekście społecznych problemów i tematów dnia codziennego. Program daje możliwość prezentacji ciekawych i żywych dyskusji wytrawnych ekspertów o różnych poglądach i wrażliwości, choćprzyjmujących ten sam, chrześcijański system wartości - na temat wydarzeń minionego tygodnia w życiu społecznym w Polsce i na świecie. Celem programu jest wprowadzenie do szerszej debaty nie tylko nowych, ciekawych treści komentatorskich, ale także poszerzenie debaty o nowe, zazwyczaj nieobecne w niej wątki. Każdy program składa się z dwóch części: w pierwszej poruszamy temat bieżący, w drugiej temat cywilizacyjny, problem bliski osobom wierzącym, a rzadko poruszany w mediach.