Jestem Puszczą XXI w.

Polska 2020

Ukazanie naturalnej siły Puszczy Białowiejskiej w zachowaniu jej walorów, przetrwaniu zagrożeń oraz podkreślenie roli człowieka w korzystaniu z zasobów puszczy i odpowiedzialności za zachowanie tych zasobów dla przyszłych pokoleń.

Reżyseria:Bożena Walencik

Czas trwania:55 min

Kategoria wiekowa:

Gatunek:Film/Film dokumentalny

Jestem Puszczą XXI w. w telewizji

Twórcy

  • Bożena Walencik

    Reżyseria

  • Jan Walencik

    Reżyseria

Opis programu

Film "Jestem Puszczą XXI wieku" przedstawia Puszczę Białowieską jako miejsce odwiecznego występowania dwóch współistniejących procesów: procesu bez aktywnego udziału człowieka z naturalnymi etapami narodzin, wzrostu i naturalnej śmierci prowadzących do ciągłych zmian oraz procesu czynnej ochrony, wspomaganego przez człowieka, opartego na zrównoważonej gospodarce leśnej, dzięki której, pomagając naturze i wspierając ją, chroni się jej dzisiejszy obraz. Obydwa procesy służą trwaniu puszczy i ochronie jej ekosystemów dla następnych pokoleń, niezależnie od tego, jakimi metodami jest chroniona. Film skupia uwagę na aktualnym obrazie puszczy w różnych jej częściach i pokazaniu jej bioróżnorodności. Narracja prowadzona przez Puszczę-kobietę w pierwszej osobie. Tak skonstruowany portret puszczy przyjmuje charakter epicko-poetyckiej ballady przyrodniczej.