Pojedynek - przegrany pokój?

Polska 2008

Czas trwania:55 min

Kategoria wiekowa:

Gatunek:Publicystyka/Dyskusja

Pojedynek - przegrany pokój? w telewizji

Opis programu

Traktat ryski, kończący wojnę polsko - bolszewicką, zapoczątkował konfliktogenny pokój, który w kilkanaście lat później skutkował między innymi zajęciem wschodnich ziem Rzeczpospolitej przez wojska sowieckie, sprzymierzone z Niemcami. Pokój ryski dzielił między Rosję i Polskę ziemie Białorusi i Ukrainy, był odrzuceniem sojuszu z Ukraińską Republiką Ludową Semena Petlury, której Ukraińcy nie poparli, na rzecz uznania Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, o uznanie której przez Ukraińców Kreml nie musiał już zabiegać. Ryga rozstrzygnęła więc po części zarówno o losach Polski w początkowym stadium II wojny światowej i w epoce pojałtańskiej. Czy w Rydze można było osiągnąć więcej?