Fantazja polska

Gatunek:Audycja

Fantazja polska w telewizji

Opis programu

Feliks Nowowiejski Przed krucyfiksem w Kościele Mariackim - Adagio z Symfonii nr 2 op. 45 wyk. Marek Stefański – organy; Józef Zeidler Stabat Mater wyk. Marzena Michałowska – sopran, Piotr Kociniewski – alt, Paweł Andrzejewski – tenor, Jarosław Bręk – bas, Chór Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wrocławski Zespół Solistów "Ricordanza", dyr. Jacek Sykulski; Tadeusz Baird Concerto Lugubre wyk. Ryszard Groblewski – altówka, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach dyr. Sławek Wróblewski; Weronika Ratusińska Adoratio Crucis, Aleksander Kościów Kyrie, Paweł Buczyński Oro supplex, Przemysław Zych Dusza moja wyk. Chór Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego dyr. Ewa Strusińska; Roman Padlewski II Kwartet smyczkowy wyk. Kwartet Krakowski: Eugenia Umińska – skrzypce, Zbigniew Szlezer – II skrzypce, Jerzy Kosmala – altówka, Zofia Adamska – wiolonczela; Juliusz Łuciuk Trzy Pieśni Pasyjne wyk. Elżbieta Towarnicka – sopran, Marek Stefański – organy; Wojciech Kilar Koncert na fortepian i orkiestrę wyk. Waldemar Malicki – fortepian, Orkiestra Filharmonia Narodowa dyr. Antoni Wit; Marek Stachowski Recitativo e la preghiera oraz Adagio ricordamente wyk. Dorota Imiełowska – wiolonczela, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej dyr. Piotr Sułkowski; Augustyn Bloch, tekst biblijny Medytacje wyk. Halina Łukomska – sopran, Augustyn Bloch – organy, Jerzy Woźniak – perkusja; Aleksander Kulikowski Koncert na skrzypce i orkiestrę wyk. Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce, Polska Orkiestra Radiowa dyr. Paweł Przytocki; Edward Pałłasz Two Dreams of Life and Death wyk. Orkiestra Kameralna "Amadeus" Polskiego Radia w Poznaniu dyr. Agnieszka Duczmal; Karol Szymanowski Stabat Mater op. 53 wyk. Elżbieta Szmytka – sopran, Florence Quivar – mezzosopran, John Connell – bas, Chór i Orkiestra Symfoniczna w Birmingham dyr. Simon Rattle; Weronika Ratusińska II Kwartet smyczkowy "Ostatnie chwile" wyk. Kwartet "Camerata": Włodzimierz Promiński – I skrzypce, Andrzej Kordykiewicz – II skrzypce, Piotr Reichert – altówka, Roman Hoffmann – wiolonczela; Romuald Twardowski Z "Tryptyku mariackiego": Złożenie do grobu i Zmartwychwstanie wyk. Sinfonia Academica Chambre Orchestra dyr. od skrzypiec Włodzimierz Promiński