Krótka historia

Polska 2023

Program przybliża fakty, z których Polacy mogą być dumni. Są to często wydarzenia, które ukształtowały Polskę i jej obywateli. Jednym z autorów jest prof. Wiesław Jan Wysocki.

Czas trwania:5 min

Kategoria wiekowa:

Gatunek:Dokument/Program dokumentalny

Krótka historia w telewizji

Opis programu

"Muzy Naczelnika Kościuszki" Prof. J. W. Wysocki przypomina w tym odcinku, że Naczelnik Tadeusz Kościuszko, ogłaszając insurekcję 24 marca 1794 r. w Krakowie, wydał też Odezwę do kobiet - był to pierwszy akt emancypacyjny dla polskich kobiet, będący wezwaniem ich do służby obywatelskiej, a ściślej do służb pomocniczych. Kobiety odpowiedziały na wezwanie Naczelnika i wiele z nich zgłaszało się do służb samarytańskich. W Warszawie po odbiciu miasta, wobec dużej liczby poległych oraz rannych zorganizowano Komitet Ratunkowy, w którego prace włączyły się panie ze wszystkich sfer społecznych, a w powstaniu 1794 r. kobiety zaktywizowały się w skądinąd mało znanych wojskowych służbach pomocniczych, zwłaszcza w wywiadzie.