Na plebanii

Polska 2023

Czas trwania:23 min

Kategoria wiekowa:

Gatunek:Magazyn/Magazyn

Na plebanii w telewizji

Opis programu

Mimo kryzysu wiary w Polsce wciąż 92 procent mieszkańców deklaruje, że są katolikami. Wiara i związek z Kościołem katolickim są często silne i tradycyjne, w szczególności na wsiach. Plebanie bywają centrum życia. To tutaj mieszkańcy przychodzą ze swoimi codziennymi problemami, konfliktami, kryzysami, ale i radościami. Od urodzenia przez ważne wydarzenia, jak ślub czy rocznice, aż do śmierci - wszystko dzieje się na plebanii. A księża, choć jest ich coraz mniej, bywają przyjaciółmi, powiernikami, "psychologami" czy doradcami dla swoich parafian. Coraz częściej też bardzo czynnie uczestniczą w codziennym życiu swoich społeczności. Na Kaszubach np. jest ksiądz, który jest strażakiem ochotnikiem, na Kurpiach - ksiądz, który działa w kole gospodyń wiejskich. Do takich ciekawych plebanii chcemy dotrzeć. W programie będziemy chcieli pokazać życie toczące się na plebanii i wokół plebanii, w trzech wybranych miejscach Polski. Chcemy przy okazji podkreślić koloryt i różnorodność tradycji w różnych miejscach. Inny na południu: w górach czy na Śląsku, inny na wschodzie: w Białostockiem, gdzie dodatkowo mieszają się różne kultury religijne (w szczególności rzymskokatolicka i prawosławna, tutaj można wymiennie z plebanią rzymskokatolicką pokazywać plebanię prawosławną), jeszcze inny na Kaszubach czy w centrum kraju.