Para królów Odcinek 6

Pair of Kings, USA 2013

Streszczenie odcinka

Ż ycie bli ź niaków Boomera i Brady'ego ulega wielkiej zmianie, gdy do ich szko ł y przyje ż d ż a wojownik. Dzi ę ki niemu dowiaduj ą si ę , ż e s ą równoprawnymi w ł adcami odleg ł ej i tajemniczej wyspy Kinkou.

Kategoria wiekowa:

Gatunek:Serial/Serial młodzieżowy

Para królów w telewizji

Galeria