Bug - perła przyrodnicza Polski

Polska 2004

Bug jest dużą, nizinną i malowniczą rzeką. Wpisana w krajobraz łąk, pól i lasów łęgowych tworzy liczne meandry, a urwiste brzegi, piaszczyste łachy, starorzecza i wyspy przyciągają uwagę urodą.

Czas trwania:40 min

Kategoria wiekowa:

Gatunek:Film/Film dokumentalny

Opis programu

Bug jest dużą, nizinną i malowniczą rzeką. Wpisana w sielski krajobraz łąk, pól i lasów łęgowych tworzy liczne meandry, a urwiste brzegi, piaszczyste łachy, starorzecza i wyspy przyciągają uwagę swą urodą. Na całej długości Bugu zachowała się ogromna różnorodność roślin i zwierząt. Istnieją i funkcjonują one dzięki temu, że Bug - jako jedna z nielicznych dużych rzek w Polsce i w Europie - nie został do tej pory uregulowany. Ujarzmienie tej rzeki wiązałoby się z degradacją cennych siedlisk przyrodniczych wraz z żyjącymi tam zwierzętami i barwnym światem roślinnym. Film pokazuje charakterystyczne dla poszczególnych środowisk doliny dolnego Bugu gatunki fauny i flory oraz piękne nadbużańskie krajobrazy. W komentarzu przewija się troska o kruchą i ulotną trwałość tych miejsc, poczynając od małego robaczka, a kończąc na rozległych przestrzeniach wody i nieba. Pokazane są zwierzęta pospolite oraz te rzadsze, wiodące sekretny żywot. Kamera zagląda do bocianiego gniazda, podpatruje rybitwy i sieweczki, derkacza, gody zielonej rzekotki drzewnej oraz traszkę przylepiającą swoje jajeczka do liści podwodnej rośliny. Twórcy spoglądają też w błękitne oblicze błotnej niezapominajki oraz zachwycają się kształtem białych kwiatów kokoryczy.